10

Samfélagsábyrgð

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð er stærsta verkefni heims á sviði samfélagsábyrgðar. Langþráður áfangi náðist nýverið þegar fyrirtæki sem eru aðilar að Global Compact á Íslandi stofnuðu formlegan vettvang fyrir sitt samstarf. Samtök atvinnulífsins eru tengiliður Íslands við sáttmálann. 24 íslensk fyrirtæki eru aðilar að sáttmálanum.

Atvinnulífið og Sameinuðu þjóðirnar gerðu með sér sáttmála um samfélagsábyrgð til að hvetja fólk og fyrirtæki til góðra verka með það fyrir augum að bæta heiminn. Um er að ræða 10 viðmið sem fyrirtæki setja sér að fara eftir í rekstri sínum. Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu geta notað sáttmálann til að gera viðskiptavinum sínum, birgjum og opinberum aðilum grein fyrir samfélagsstefnu sinni. Aukin krafa er um að gerð sé grein fyrir hvernig þessum málum er háttað innan fyrirtækjanna og út á við – í sumum tilfellum er samfélagsstefnan forsenda viðskipta.

Árið 2015 settu 193 þjóðir Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, sér sameiginleg markmið – 17 heimsmarkmið um betri heim - sem í grunninn fela í sér að fyrir árið 2030 takist heimsbyggðinni að ná tökum á loftslagsbreytingum, auka jöfnuð og útrýma sárafátækt.

Sáttmálinn og heimsmarkmiðin vinna vel saman. Með því að innleiða 10 viðmið sáttmálans í rekstur fyrirtækja er lagður grunnur að ábyrgum rekstri fyrirtækja frá degi til dags, en stefnt er að því að heimsmarkmiðunum sé náð árið 2030. Miklar vonir eru bundnar við að það takist fyrir þann tíma. Til þess að svo megi verða þurfa stjórnvöld, atvinnulífið og raunar allir þeir sem taka þátt í samfélaginu að vinna saman.